Logo Green Frog

 

Tworzenie

Stron Internetowych

Nowoczesne witryny WWW

Twitter
Instagram
Facebook

Wypełnij Brief

Skuteczny Email Marketing

Jeśli chcesz, aby Twoja firma nabrała jeszcze większego rozpędu, postaw na skuteczny e-mail marketing! W tym artykule zdradzamy jak powinny wyglądać takie działania.

Poligrafia
18 marca 2017

Jak wykonać skuteczny E-mail marketing?


 

 

 

 

W skrócie: e-mail marketing to ogół czynności marketingowych koncentrujących się wokół bezpośredniej formy kontaktu z odbiorcą przy użyciu mailingu. Stosowany jest w celu budowania, utrzymywania i pogłębiania pozytywnych relacji z klientami i może przybrać postać klasycznej poczty elektronicznej, newsletterów bądź też wszelakiego rodzaju subskrypcji.

 

 

E-mail marketing zawsze powinien być wspierany szerokim zakresem ruchów wykorzystujących narzędzia analityczne, które zapewnią optymalizację działań, ułatwią spersonalizowanie indywidualnych wiadomości oraz pozwolą na skuteczniejsze zautomatyzowanie całego procesu kontaktowania się z odbiorcami.


W zależności od funkcji jakie ma pełnić, może przybrać następujące funkcje:

 

 • marketing promocyjny (oferty produktowe, gazetki promocyjne);

 • marketing relacyjny (newslettery, poradniki, artykuły informacyjne);

 • wiadomości reklamowe;

 

Pierwsze dwa rodzaje stanowią treści z zakresu permission marketing, zatem na ich otrzymywanie odbiorca musi uprzednio wyrazić zgodę poprzez podjęcie subskrypcji lub inną czynnością, która doprowadzi do wpisania jego adresu do listy respondentów (np. pozostawienie swojego adresu podczas spotkania, konferencji, targów czy innej okoliczności).

 

 

E-mail Marketing

 

 

 

Czy e-mail marketing ma sens?
 

W obecnych czasach, gdy światem rządzi informacja i codziennie otrzymujemy wiele wiadomości - zarówno oczekiwanych jak i niechcianych, reklamodawcom coraz trudniej jest wzbudzić w zaledwie kilku znakach zainteresowanie wyczulonego na reklamowe zabiegi odbiorcy. Dlatego wiedza jak tego dokonać jest kluczowa z perspektywy istnienia i przyszłości każdej działalności. Wraz z rozwojem nowych technologii oraz trendów społecznych otworzyły się nowe drogi, którymi możemy nie tylko pozyskiwać i utrzymywać, lecz także poszerzać bazę odbiorców, utrwalać ich lojalność wobec marki, a w skrajnych sytuacjach nie stracić już pozyskanego klienta.


 E-mail marketing posiada szereg niezaprzeczalnych zalet i trudno jest wymienić, które z nich są najważniejsze. Niskie koszty prowadzenia oraz prostota przygotowania z pewnością są jednymi z nich. Jeszcze ważniejszymi ze strategicznego punktu widzenia okażą się możliwości prowadzenia ciągłego procesu badawczego implementowanych działań oraz takie ich modyfikowanie, aby docierać do odbiorców z jeszcze trafniej spersonalizowanymi do ich indywidualnych oczekiwań wiadomościami. Walory medium, w którym cały proces ma miejsce gwarantuje globalny zasięg i natychmiastowe działanie.

 

 

 

Skuteczność

 

 

E-mail marketing, SEO - dwa bratanki.

 

W pewnym sensie e-mail marketing można przyrównać do SEO. W obu przypadkach istotne jest, aby już pierwszymi użytymi słowami zwrócić uwagę odbiorcy. Chwytliwy zwięzły tytuł i wtórujący mu bogaty w istotne słowa kluczowe meta tag, jakie występują w treściach SEO, mają swoje odpowiedniki w trafnym i ciekawym temacie wiadomości oraz tzw. preheaderze, który obok nadawcy i tytułu wiadomości wyświetlany jest w popularnych przeglądarkach pocztowych. Szerzej o nim napiszemy już za moment.

 

Warto zadbać o jednolite zasady komponowania treści mailingowych oraz przemyślane stosowanie słów kluczowych, szczególnie gdy przewidujemy prowadzenie archiwum wysłanych wiadomości. Takie archiwizowanie ułatwi w przyszłości odnajdowanie poszukiwanych treści i nie tylko przyspieszy proces zarządzania bazą wiadomości, lecz także pozwoli robotom Google wyżej sklasyfikować tak sformatowane treści.

 

Podobnie jak w SEO, tutaj także warto dodawać do zamieszczanych grafik teksty alternatywne. Takie zachowanie ułatwi w przyszłości zapoznawanie się z ich zawartością bez konieczności wyświetlania. Wreszcie - analogicznie do SEO także i tu odnotowuje się korzystny wpływ wynikający z zamieszczania leadów, dzięki którym możemy łatwo i stosunkowo szybko pozyskać bardzo szerokie grono nowych klientów.

 

 

Oryginalna prezencja.
 

Istotą e-mail marketingu jest budowanie obustronnych pozytywnych relacji z klientem i jednym z cięższych "grzechów", jakie firmy popełniają jest zaniedbanie tej kwestii. "Jak cię widzą, tak cię piszą"  głosi porzekadło - dołóżmy zatem starań, aby nasz wizerunek był jak najbardziej korzystny i abyśmy nie zostali zaklasyfikowani do grona wiadomości niechcianych. Jak tego dokonać? Odpowiednio przedstawiając się, na dobry początek. Efekt pierwszego wrażenia działa zawsze i wszędzie, w tym przypadku także!

 

W dobrym smaku będzie tytułować się w polu nadawcy zarówno imiennie jak i nazwą reprezentowanej firmy, co podkreśli nie tylko nasz profesjonalizm, lecz także fakt utożsamiania się z nią. Idealnie będzie, gdy zastosujemy oba tytuły jednocześnie i wyraźnie zakomunikujemy, z kim odbiorca ma do czynienia - w ten sposób podkreślimy również dobre intencje, z jakimi się kontaktujemy.

 

Sposób taki przybiera na znaczeniu szczególnie współcześnie, gdy poczta elektroniczna coraz częściej sprawdzana jest w takich klientach pocztowych jak Gmail, które poprzez graficzną prezentację nazwy nadawcy ułatwiają jego rozpoznanie i tym samym szybkie zaklasyfikowanie - jako autora bardziej lub mniej oczekiwanych treści.

 

Temat wiadomości - jak już wcześniej wspomnieliśmy jest po nadawcy kolejnym elementem, od którego zależy, czy odbiorca zainteresuje się naszą treścią. Nie istnieją reguły określające jaka forma najlepiej oddziałuje na różne grupy społeczne, jednakże warto wykorzystywać niezmiennie skuteczne dobre zasady jego komponowania, takie jak:

 

 • zwięzłość - kilka wyrazów musi być na tyle intrygujących, aby odbiorca chciał zapoznać się z dalszą treścią wiadomości;

 

 • personalizowanie wypowiedzi - jeśli odbiorca odniesie wrażenie, iż wiadomość rozsyłana jest masowo i kierowana do ogółu, będzie zdecydowanie mniej skłonny zapoznać się z jej zawartością, z góry zakładając niską trafność wobec jego zainteresowań.

 

 • pisanie z wykorzystaniem znaków specjalnych. Chociaż wiadomości takie w sporadycznych sytuacjach zostają błędnie zdekodowane i wyświetlone w nieczytelny sposób (np w sytuacji wyświetlania tekstu uproszczonego), stosując znaki specjalne i diakretyczne danego słownictwa, warto podkreślić nasz profesjonalizm poprzez szacunek do języka ojczystego i - przez jego stosowanie - także wobec odbiorcy.

 

Nie trudno przewidzieć, że jeśli wiadomość zapowiada się w interesujący sposób i intryguje już od pierwszych słów, chętniej jest odczytywana.

 

 

Preheader - zacznij z głową!

 

Preheader jest niczym innym, jak pierwszym zdaniem występującym w treści wiadomości. Powinien stanowić rozwinięcie i uzupełnienie tytułu oraz zachęcić do zapoznania się z dalszą częścią wiadomości. Od jego interesującej treści w dużym stopniu zależeć będzie, czy wiadomość zostanie otworzona. Przyjmuje się, że preheader powinien zawierać od 40 do 140 znaków (zależnie od urządzenia oraz aplikacji udostępniany jest jego podgląd o różnej długość: Gmail przykładowo 100 znaków, modele iPhone - 140). Warto przy okazji nadmienić dwa możliwe przypadki związane z tym elementem, z jakimi spotka się odbiorca w chwili otwierania wiadomości:

 

 • jeden dotyczy sytuacji, gdy chcemy aby ta część tekstu pojawiała się zarówno w postaci "zajawki" na liście otrzymanych wiadomości jak również po otworzeniu wiadomości - wtedy wystarczy, aby treść znajdowała się na początku wiadomości i była sformatowana tak, jak cała reszta dokumentu. W sytuacji, gdy chcemy, aby treść wyświetlała się jedynie na liście mailingowej tuż obok nadawcy i tytułu lecz nie została powielona w treści wiadomości po jej otworzeniu, tekst stanowiący preheader należy zamaskować: chociaż również musi wystąpić na początku wiadomości, formatując w go postaci czcionki o wielkości 1 pix i w kolorze tła, skutecznie ukryjemy przed oczyma czytelnika.

 

 • drugi przypadek to sytuacja, gdy wiadomość rozpoczyna się od elementu graficznego. Wtedy najczęściej w roli treści preheadera wcieli się tekst alternatywny, jaki został przypisany do zdjęcia. Dzieje się tak z dwóch powodów: wynika to z zasady działania klientów poczty, które często mają aktywną funkcję blokowania obrazków oraz wtedy, gdy pocztę sprawdzamy na urządzeniu mobilnym - ograniczenie transmisji danych mobilnych nierzadko dezaktywuje tryb ładowania obrazów lub ich wyświetlania. Warto o tym pamiętać!

 

 

 

Preheader

 

 

E-mail marketing i urządzenia mobilne.

 

Badania trendów społecznych potwierdzają fakt, iż poczta elektroniczna coraz częściej przeglądana jest na urządzeniach mobilnych. Czy to chęć, czy potrzeba bycia na bieżąco, nieraz okoliczności (np. w sytuacjach wyczekiwania w kolejce) sprawiają, że sięgamy w tym celu po smartfon lub tablet. Z odczytywaniem wiadomości na urządzeniach mobilnych wiąże się jeszcze jedna, bardzo ważna kwestia, o której należy pamiętać.

 

Projektując treści do klientów, szczególnie gdy zawierają tak popularne współcześnie infografiki i elementy interaktywne, trzeba mieć na uwadze ograniczoną rozdzielczość wyświetlaczy urządzeń mobilnych oraz pamiętać o zasadach, jakim na nich podlegają procesy wyświetlania i podziału treści komunikatów. Brak odpowiedniego przygotowania będzie skutkował znacznym utrudnieniem lub wręcz nieczytelnością wiadomości. Jak zatem skonstruować treści wykorzystywane w e-mail marketingu, aby poprawnie wyświetlały się na każdym typie urządzeń i automatycznie dopasowywały do ich możliwości? Odpowiedzią jest "Responsive Email Design".

 

Responsive Email Design - responsywność e-mail marketingu.

 

Powyżej uczuliliśmy na problem dynamicznej adaptacji treści tak, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać oferowaną przez urządzenie rozdzielczość wyświetlacza. Chociaż proces ten zachodzi automatycznie, w kreatorach wiadomości można określić miejsca, w których dojdzie do podziału i przemieszczenia poszczególnych bloków treści - obszary te zwą się punktami przełamania i najczęściej stanowią wielokrotność kolumn o szerokości 480 pikseli.

 

Punkty przełamania rozdzielają treści w taki sposób, że druga kolumna zostają przeniesiona poniżej pierwszej, natomiast zawartość trzeciej - pod drugą. Responsive Email Design polega więc w dużym stopniu na tworzeniu układów blokowych, w których kolumny podlegają transpozycji w ustalonej kolejności według postępujących rzędów. Zdarza się (szczególnie w przypadku Gmail), że aplikacje blokują funkcjonowanie responsywności i na sztywno wiadomości dostosowywane są do szerokości ekranu. Mając to na uwadze, warto przy projektowaniu określić szerokość kolumny w przedziale 360-550 pikseli.


Wiadomości responsywne, to nie tylko sposób rozmieszczenia i podziału treści. To ogół zasad formatowania, które sprawią, że zawartość w każdych warunkach będzie maksymalnie czytelna. Równie istotne są więc takie założenia, jak:

 

 • logiczne rozmieszczenie treści, których sens w wyniku responsywnych transpozycji nie ulegnie zaburzeniu;

 

 • stosowanie odpowiednio dużych przycisków - urządzenia mobilne cechują się wysoką gęstością pikseli ekranu, która utrudnia celne klikanie w interesujące nas elementy. Projektując stronę warto pamiętać o osobach o większych dłoniach lub niższej koordynacji ruchowej, które mogą mieć przez to trudności z trafieniem w małe przyciski. Chociaż logiczne granice elementu klikalnego mogą zejść do wielkości pojedynczego piksela, dla wygody odwiedzających naszą stronę warto nie przekraczać rozmiaru minimalnego danego elementu poniżej 30-40 pikseli oraz odseparować go od od innych elementów klikalnych pozostawiając wokół nieco wolnego obszaru.

 

 • wyraźnie widoczne elementy klikalne z opisami tłumaczącymi ich funkcję - na urządzeniach wyposażonych w urządzenia wskazujące (komputer PC, laptop) możliwe jest interaktywne przedstawienie danej funkcji po najechaniu na nią wskaźnikiem. Urządzenia mobilne są w tę funkcję mocno ograniczone, dlatego warto zawczasu w wyraźny sposób zakomunikować, jakie zadanie pełni dany element, poprzez odpowiednie jego nazwanie. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku linków - warto je graficznie wyróżnić względem otaczającej przestrzeni.

 

 • stosując grafikę warto projektować ją z uwzględnieniem, iż będzie wyświetlana w pomniejszonej skali. Downsampling spowoduje utratę wielu zawartych w niej szczegółów, dlatego należy unikać w niej nadmiaru detali.

 

 • stosowanie tzw. bezpiecznych czcionek - czyli o odpowiednio dużej wielkości, aby były wygodnie czytelne oraz takich, których kod ASCII będzie poprawnie dekodowany i wyświetlany na każdym urządzeniu, niezależnie od regionu świata, w którym będzie odczytywana i przyjętych tam standardów. Przykładowo należą do nich: Arial, Times New Roman, Tahoma czy Verdana.

 

 

Analizy rynku potwierdzają niezwykłą popularność oraz skuteczność opisanej w artykule formy promocji. Stale rosnące kwoty, jakie firmy na całym świecie inwestują w e-mail marketing, nieustannie rejestrowany wzrost rentowności tak poczynionych inwestycji (ROI), który w samych Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach notowany jest na poziomie przekraczającym 4000%, obok nieustannie zwiększającego się odsetka populacji regularnie korzystającej z Internetu i czyniącej to coraz częściej na urządzeniach mobilnych, czy chociażby trendów społecznych promujących formę kontaktu bezpośredniego sprawiają, że nie trudno skonkludować temat w sposób, iż e-mail marketing jeszcze przez długi czas czeka świetlana przyszłość!

 

 

 

  

Copyright © 2012 - 2019  Wszelkie Prawa Zastrzeżone |

Polityka Prywatności

Główna siedziba firmy:

 

ul. Kolejowa 57

40-028

Katowice

 

Telefon: 790 797 777

 

info@greenfrog.pl

Agencja Interaktywna GREEN FROG

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Twitter
Instagram
Facebook